AAU logo

vision og mission

Forskningscenter for video

I forskningscenteret arbejder vi med at undersøge udvikling og brug af videokonference og videobaseret produktion i en organisatorisk og uddannelsesmæssig læringskontekst.

I centeret arbejdes med et pragmatisk udgangspunkt, hvor virksomheder, forskere og studerende samarbejder om at forstå, identificere, og kreere udbytterige veje til at understøtte samarbejde og læringsituationer, som medieres af digital videokonference og videoproduktion.

Video rummer muligheden for at individer, fællesskaber og organisationer kan lære, reflektere, skabe og dele viden, samt udvikle deres kompetencer både lokalt, regionalt og globalt. I forskningscenteret arbejdes både med videokonference og videoproduktioner. Videokonference omfatter de synkrone aktiviteter (dvs. samme tid, ikke samme sted). Det kan være møde- og læringsaktiviteter, som eksempelvis undervisning på tværs af forskellige campusser eller samarbejde i globale og distribuerede projekter og virksomheder. Videoproduktioner omfatter de asynkrone aktiviteter (dvs. ikke samme tid, ikke samme sted). Det kan være møde- og læringsaktiviteter, som eksempelvis når ansatte eller studerende producerer en video med levende billeder og animationer, og derigennem opnår indsigt i de opnåede resultater i et projekt. Den producerede video kan efterfølgende formidles og anvendes af andre.

Forskningsmål er, at undersøge de vidtfavnende måder video i relation til læring og samarbejde kan indgå i forskellige typer af organisationer, og herigennem få viden om hvilke faktorer er vigtige, hvordan relaterer faktorerne sig til hinanden, og hvilke potentialer og barrierer er der i anvendelsen af sådanne digitale processer. På forskningscenteret eksperimenterer og udforsker vi spørgsmålet: hvordan video kan understøtte refleksion, kreativitet og engagere den lærende i egne individuelle og kollaborative videnskonstruktionsprocesser. Vi afdækker hvilken effekt brugen af video har og kortlægger relevante faktorer for læring og transfer til praksis, samt undersøger hvordan deltagere oplever tryghed og (tele-)nærvær i digitale rum.