AAU logo

nyhed

Sig velkommen til de 2 ILOO praktikanter på Ild-Lab

Sig velkommen til de 2 ILOO praktikanter på Ild-Lab

Sara Paasch Knudsen og Claes Weise Schiermer Mørkeberg, som begge er 9. semester studerende på kandidatuddannelsen IT, Læring og Organisatorisk Omstilling (ILOO) er i praktik på Ild-Lab i efteråret 2019.

Lagt online: 27.09.2019

På Ild-Lab siger vi velkommen til 2 praktikanter; Sara Paasch Knudsen & Claes Weise Schiermer Mørkeberg fra 9. semester på kandidatuddannelsen IT, Læring og Organisatorisk Omstilling. De skal i 3 måneder være en del af det arbejde vi udfører på Ild-Lab.

Sara er tilknyttet et projekt i samarbejde med virksomheden God Barndom og Sundhedsstyrelsen. Projektet omhandler udarbejdelsen af materiale til sundhedsplejen, hvor AAU skal afholde workshops for henholdsvis God Barndom og deres samarbejdspartnere samt for forældre i målgruppen for projektet med brug af Video Sketching og Digital Storytelling. Derudover skal AAU gennemføre et evalueringsforløb med mobile probes af nogle af de udviklede materialer. Sara har en bachelor i Idehistorie og Humanistisk informatik og en baggrund som underviser.

Claes er tilknyttet etableringen af udvikling og forskningsprojektet "Fremtidens digitaliserede erhvervsliv", der er rettet mod EUD området.  Målet er sammen med CeFU (Center for Ungdomsforskning) og en række partnere at udvikle og afprøve digitale forløb og værktøjer til samarbejde og videndeling i virksomheder, der har lærlinge. Der er et særligt fokus på udvikling og afprøvning af audio/visuelle tilgange i projektet. Claes har en Master i IKT og læring fra 2016 og kommer fra dansk som andetsprogsområdet.

Vi siger endnu en gang velkommen.