AAU logo

nyhed

ILD-Lab i paneldebat om ”Teknologi i et erhvervsskoleperspektiv” på Uddannelsesdebatten

ILD-Lab i paneldebat om ”Teknologi i et erhvervsskoleperspektiv” på Uddannelsesdebatten

Rikke Ørngreen, Heidi Hautopp og Claes Mørkeberg fra Ild-lab deltog i et udbytterigt Folkemøde om Uddannelse i Nr. Nissum med det overordnede tema; Digital Dannelse.

Lagt online: 20.09.2019

D. 6. september deltog Rikke Ørngreen i paneldebatten om ”Teknologi i et erhvervsskoleperspektiv”, hvor der blev stillet skarpt på erhvervsskolernes udfordringer og rammesætning af IKT og elevernes IKT kompetencer. Panelet bestod foruden Rikke af John Hansen uddannelseschef ved Teknologisk Videnscenter Mercantec og Lilli Sehstedt Jensen EUD-koordinator ved Erhvervsskolernes elevorganisation.

De studerende efterspurgte en stærkere skolekultur, hvor ansvar og forventninger til brug af IKT i undervisningen er afstemt og hvor IKT ikke fjerner nærværet mellem undervisere og elever. Teknologi blev af de studerendes repræsentant dog primært set som fagligt tilknyttet og i mindre grad som faciliterende for læring.

Uddannelseschefen fremhævede de muligheder en øget IKT anvendelse kan give den enkelte underviser og den enkelte elev. Fokus var i mindre grad på en ledelsesmæssig facilitering af den uddannelseskultur og den organisatorisk rammesætning af pædagogiske valg og samarbejdsformer, der skal understøtte en højere grad af IKT anvendelse.

Rikke Ørngreen redegjorde for de potentialer IKT og video har for erhvervsuddannelserne i forhold til bedre fastholdelse og bedre overgange mellem skole og praktik. Samtidig pointerede Rikke Ørngreen et stort behov for italesættelse af IKT-praksis på erhvervsskolerne og et behov for at identificere de studiefaglige og professionsfaglige IKT kompetencer, der er brug for mere uddannelse i.

Læs mere i forskningsartiklen:  Ørngreen, R., & Levinsen, K. T. (2018). Et forskningsstudie af studerendes IKT-kompetencer. (1. udg.) Aalborg Universitetsforlag.