Forskningscenter for VIDEO

I forskningscenteret arbejder vi med at undersøge udvikling og brug af videokonference og videobaseret produktion i en organisatorisk og uddannelsesmæssig læringskontekst.

I centeret arbejdes med et pragmatisk udgangspunkt, hvor virksomheder, forskere og studerende samarbejder om at forstå, identificere, og kreere udbytterige veje til at understøtte samarbejde og læringsituationer, som medieres af digital videokonference og videoproduktion.

Forskningscenter VidEO har tilknytning til ILD-lab (forskningslaboratoriet for it og læringsdesign).